Съдържание
бонус
ЦИКЪЛ: ФИНЕЙ

Финей
Кадъм отговаря на Финей
В отговор на Кадъм
Хармония към Амфиарай
На Евадна!
Горестна, Евадна отговаря
Паднали богове
Проговаря и Хипермнестра
Медея
Медея, коси разпуснала, мълви
Терсит
Краят
Тирезий… след края

ЦИКЪЛ: ЧУЙ
Чуй
Под арката
Под герба
Зад портите
Зад силует на море
Върху камъка
Гондолиерът
Иззад свалената маска
Мечтание
Маските го душаха
Неуспяло бягство

ЦИКЪЛ: ПЕТ ФУРМИ
Пет фурми

ЦИКЪЛ: ВЪЗДУШНА ПЕСЕН
Въздушна песен

Hosted by uCoz